יום א', יד’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבים ‏כיתתיים מרחבים ‏מקצועיים שעת ‏חירום מועדונית הנהגת ‏הורים יצירת קשר.

כיתה מקצוע יום תאריך ראשון 3.2.19 שני 4.2.19 שלישי 5.2.19 רביעי 6.2.19 חמישי 7.2.19 שישי 8.2.19 שבת 9.2.19 ראשון 10.2.19 שני 11.2.8 ז2, ז3 מדעים -הערכה חלופית שלישי 12.2.19 רביעי 13.2.19 ז1 מדעים - הערכה חלופית חמישי 14.2.19 שישי 15.2.19 שבת 16.2.19 ראשון 17.2.19 שני 18.2.19 ז1,ז2,ז3 מתמטיקה שלישי 19.2.19 רביעי 20.2.19 חמישי 21.2.19 ז1, ז3 תנ"ך - הערכה חלופית שישי 22.2.19 שבת 23.2.19 ראשון 24.2.18 ז1 גיאוגרפיה- הערכה חלופית שני 25.2.19 ז2 גיאוגרפיה- הערכה חלופית שלישי 26.2.19 ז2, ז3 עברית רביעי 27.2.19 ז1 ז3 עברית גיאוגרפיה- הערכה חלופית חמישי 28.2.19 שישי 1.3.19 שבת 2.3.19 ראשון 3.3.19 שני 4.3.19 שלישי 5.3.19 רביעי 6.3.19 ז3 אנגלית חמישי 7.3.19 ז1, ז2 אנגלית שישי 8.3.19 שבת 9.3.19 ראשון 10.3.19 קט רגל - תחרות ז ח שני 11.3.19 ז1 תפוח פיס שלישי 12.3.19 ז1, ז2, ז3 ערבית רביעי 14.3.19 ז2 תפוח פיס חמישי 15.3.19 שישי 16.3.19 שבת 17.3.19 ז1, ז2, ז3 ספרות - הערכה חלופית ראשון 17.3.19 שני 18.3.19 פורימון שלישי 19.3.19 פורים רביעי 20.3.19 חמישי 21.3.19 שישי 22.3.19 שבת 23.3.19 ראשון 24.3.19 ז1, ז2, ז3 מתמטיקה שני 25.3.19 ז3 תפוח פיס שלישי 26.3.19 ז1, ז2, ז3 תרבות ישראל - הערכה חלופית רביעי 27.3.19 ז3 אנגלית - הערכה חלופית חמישי 28.3.19 שישי 29.3.19 שבת 30.3.18 ז1, ז2, ז3 היסטוריה ראשון 31.3.19 שני 1.4.19 שלישי 2.4.19 תחרות כדורשת ז -ח רביעי 3.4.19 ז1, ז2, ז3 מפמ"ר במדעים חמישי 4.4.19 שישי 5.4.19 שבת 6.4.19 ראשון 7.4.19 שני 8.4.19 בחירות שלישי 9.4.19 סדר פסח רביעי 10.4.19 פסח חמישי 11.4.19 שישי 12.4.19 שבת 13.4.19 פסח ראשון 14.4.19 שני 15.4.19 שלישי 16.4.19 רביעי 17.4.19 חמישי 18.4.19 שישי 19.4.19 שבת 20.4.19 פסח ראשון 21.4.19 שני 22.4.19 שלישי 23.4.19 רביעי 24.4.19 חמישי 25.4.19 שישי 26.4.19 שבת 27.4.19 ספרות -הערכה חלופית ( הגשת עבודה ) ראשון 28.4.19 אנגלית ז2 -יומן קריאה שני 29.4.19 שלישי 30.4.19 רביעי 1.5.19 יום הזיכרון לשואה ולגבורה חמישי 2.5.19 אנגלית ז1 יומן קריאה שישי 3.5.19 שבת 4.5.19 ז1, ז2, ז3 היסטוריה- הערכה חלופית ראשון 5.5.19 ז1, ז2, ז3 גאוגרפיה שני 6.5.19 שלישי 7.5.19 יום הזיכרון לחללי צה"ל רביעי 8.5.19 יום העצמאות חמישי 9.5.19 ז1, ז2, ז3 תרבות ישראל - הערכה חלופית ( הגשת עבודה ) שישי 10.5.19 שבת 11.5.19 ראשון 12.5.19 ז2 עברית -הערכה חלופית שני 13.5.19 ז1, ז3 עברית - הערכה חלופית שלישי 14.5.19 ז1, ז2, ז3 ערבית רביעי 15.5.19 חמישי 16.5.19 טיול בית ספרי לירושלים שישי 17.5.19 שבת 18.5.19 ראשון 19.5.19 ז1, ז2, ז3 מבחן במדעים שני 20.5.19 שלישי 21.5.19 רביעי 22.5.19 ז3 אנגלית - מבחן 2 חמישי 23.5.19 ז1, ז2 אנגלית - מבחן 2 שישי 24.5.19 שבת 25.5.19 ראשון 26.5.19 ז2 תנ"ך- הערכה חלופית שני 27.5.19 שלישי 28.5.19 ז1, ז2, ז3 מפמ"ר במתמטיקה רביעי 29.5.19 חמישי 30.5.19 שישי 31.5.19 שבת 1.6.19

 
 
הווי בית הספר
מידע עירוני
תוצרי תלמידים
אינטרנט בטוח
לו"ז חודשי
אורח חיים בריא
שבוע חינוך
תקנון בית הספר
לגו- FLL.JR
ניצוצות
גלוב