יום א', יד’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבים ‏כיתתיים מרחבים ‏מקצועיים שעת ‏חירום מועדונית הנהגת ‏הורים יצירת קשר.

כיתה מקצוע יום תאריך שבת 1.2.19 ו1 תפוח פיס תנ"ך ראשון 3.2.19 ו2-מבחן שני 4.2.19 ו2 תפוח פיס ו1-מבחן שלישי 5.2.19 ו3 - מבחן רביעי 6.2.19 חמישי 7.2.19 ו3 תפוח פיס שישי 8.2.19 שבת 9.2.19 הערכה חלופית במדעים עבודות חקר ראשון 10.2.19 מדע מחבק- נציגים שני 11.2.8 שלישי 12.2.19 רביעי 13.2.19 ו1 , ו2, ו3 חמישי 14.2.19 שישי 15.2.19 שבת 16.2.19 גאוגרפיה ראשון 17.2.19 שני 18.2.19 שלישי 19.2.19 ו1 , ו2, ו3 רביעי 20.2.19 מדע מחבק- נציגים חמישי 21.2.19 שישי 22.2.19 שבת 23.2.19 ו2 היסטוריה ראשון 24.2.18 שני 25.2.19 ו1, ו3 שלישי 26.2.19 רביעי 27.2.19 חמישי 28.2.19 שישי 1.3.19 שבת 2.3.19 ו2, ו3 מתמטיקה ראשון 3.3.19 שני 4.3.19 שלישי 5.3.19 ו1 רביעי 6.3.19 חמישי 7.3.19 שישי 8.3.19 שבת 9.3.19 אנגלית ראשון 10.3.19 שני 11.3.19 שלישי 12.3.19 ו1, ו2 רביעי 14.3.19 ו3 חמישי 15.3.19 ו2-תרבות ישראל שישי 16.3.19 שבת 17.3.19 ו1 ,ו3 תרבות ישראל -הערכה חלופית ראשון 17.3.19 שני 18.3.19 פורימון שלישי 19.3.19 פורים רביעי 20.3.19 חמישי 21.3.19 שישי 22.3.19 שבת 23.3.19 ראשון 24.3.19 שני 25.3.19 ו1, ו2, ו3 מבחן עברית שלישי 26.3.19 רביעי 27.3.19 חמישי 28.3.19 שישי 29.3.19 שבת 30.3.18 תנ"ך -הערכה חלופית ראשון 31.3.19 ו2 שני 1.4.19 טיול שנתי שלישי 2.4.19 רביעי 3.4.19 ו1, ו3 חמישי 4.4.19 שישי 5.4.19 שבת 6.4.19 היסטוריה - הערכה חלופית ראשון 7.4.19 שני 8.4.19 ו1,ו2,ו3 שלישי 9.4.19 סדר פסח רביעי 10.4.19 פסח חמישי 11.4.19 שישי 12.4.19 שבת 13.4.19 פסח ראשון 14.4.19 שני 15.4.19 שלישי 16.4.19 רביעי 17.4.19 חמישי 18.4.19 שישי 19.4.19 שבת 20.4.19 פסח ראשון 21.4.19 שני 22.4.19 שלישי 23.4.19 רביעי 24.4.19 חמישי 25.4.19 שישי 26.4.19 שבת 27.4.19 מתמטיקה ראשון 28.4.19 ו3 שני 29.4.19 שלישי 30.4.19 ו1,ו2 רביעי 1.5.19 יום הזיכרון לשואה ולגבורה חמישי 2.5.19 שישי 3.5.19 שבת 4.5.19 ו1, ו3 תרבות ישראל - הערכה חלופית ראשון 5.5.19 שני 6.5.19 ו2 שלישי 7.5.19 יום הזיכרון לחללי צה"ל רביעי 8.5.19 יום העצמאות חמישי 9.5.19 שישי 10.5.19 שבת 11.5.19 עברית-הערכה חלופית גאוגרפיה ראשון 12.5.19 ו1 , ו2, ו3 שני 13.5.19 שלישי 14.5.19 ו1 , ו2, ו3 רביעי 15.5.19 חמישי 16.5.19 טיול בית ספרי לירושלים שישי 17.5.19 שבת 18.5.19 ו3 מבחן במדעים ראשון 19.5.19 ו1 שני 20.5.19 ו2 שלישי 21.5.19 רביעי 22.5.19 חמישי 23.5.19 שישי 24.5.19 שבת 25.5.19 אנגלית ראשון 26.5.19 שני 27.5.19 שלישי 28.5.19 ו1, ו2 רביעי 29.5.19 ו3 חמישי 30.5.19 שישי 31.5.19 שבת 1.6.19

 
 
הווי בית הספר
מידע עירוני
תוצרי תלמידים
אינטרנט בטוח
לו"ז חודשי
אורח חיים בריא
שבוע חינוך
תקנון בית הספר
לגו- FLL.JR
ניצוצות
גלוב