יום א', יד’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבים ‏כיתתיים מרחבים ‏מקצועיים שעת ‏חירום מועדונית הנהגת ‏הורים יצירת קשר.

כיתה מקצוע יום תאריך שבת 1.2.19 אנגלית ראשון 3.2.19 שני 4.2.19 שלישי 5.2.19 רביעי 6.2.19 ה1, ה2, ה3 חמישי 7.2.19 שישי 8.2.19 שבת 9.2.19 ראשון 10.2.19 שני 11.2.8 שלישי 12.2.19 רביעי 13.2.19 חמישי 14.2.19 שישי 15.2.19 שבת 16.2.19 גאוגרפיה הערכה חלופית ראשון 17.2.19 שני 18.2.19 ה2 שלישי 19.2.19 רביעי 20.2.19 חמישי 21.2.19 ה1, ה3 שישי 22.2.19 שבת 23.2.19 ה3 זה"ב ראשון 24.2.18 שני 25.2.19 שלישי 26.2.19 ה1 רביעי 27.2.19 ה2 חמישי 28.2.19 שישי 1.3.19 שבת 2.3.19 ה2 מתמטיקה ראשון 3.3.19 שני 4.3.19 ה3 שלישי 5.3.19 ה1 רביעי 6.3.19 חמישי 7.3.19 שישי 8.3.19 שבת 9.3.19 אנגלית-ה3 אנגלית - הערכה חלופית ראשון 10.3.19 שני 11.3.19 שלישי 12.3.19 רביעי 14.3.19 אנגלית-ה1, ה2 תרבות ישראל ה3 חמישי 15.3.19 שישי 16.3.19 שבת 17.3.19 תרבות ישראל ה1, ה2 תרבות ישראל ראשון 17.3.19 שני 18.3.19 פורימון שלישי 19.3.19 פורים רביעי 20.3.19 חמישי 21.3.19 שישי 22.3.19 שבת 23.3.19 מפמ"ר מתוקשב במדעים ראשון 24.3.19 שני 25.3.19 ה1, ה3 שלישי 26.3.19 רביעי 27.3.19 ה2 חמישי 28.3.19 שישי 29.3.19 שבת 30.3.18 מבחן בעברית (מיצ"ב פנימי) ראשון 31.3.19 שני 1.4.19 שלישי 2.4.19 ה1, ה2,ה3 רביעי 3.4.19 חמישי 4.4.19 שישי 5.4.19 שבת 6.4.19 ה3 אנגלית ראשון 7.4.19 ה1, ה2 שני 8.4.19 שלישי 9.4.19 סדר פסח רביעי 10.4.19 פסח חמישי 11.4.19 שישי 12.4.19 שבת 13.4.19 פסח ראשון 14.4.19 שני 15.4.19 שלישי 16.4.19 רביעי 17.4.19 חמישי 18.4.19 שישי 19.4.19 שבת 20.4.19 פסח ראשון 21.4.19 שני 22.4.19 שלישי 23.4.19 רביעי 24.4.19 חמישי 25.4.19 שישי 26.4.19 שבת 27.4.19 תנ"ך ראשון 28.4.19 ה3 שני 29.4.19 ה1 שלישי 30.4.19 ה2 רביעי 1.5.19 יום הזיכרון לשואה ולגבורה חמישי 2.5.19 שישי 3.5.19 שבת 4.5.19 עברית- הערכה חלופית ראשון 5.5.19 ה1 שני 6.5.19 ה2, ה3 שלישי 7.5.19 יום הזיכרון לחללי צה"ל רביעי 8.5.19 יום העצמאות חמישי 9.5.19 שישי 10.5.19 שבת 11.5.19 ה1 ה2 ה3 הערכה חלופית במדעים ראשון 12.5.19 ה2 תפוח פיס שני 13.5.19 שלישי 14.5.19 רביעי 15.5.19 חמישי 16.5.19 טיול בית ספרי לירושלים שישי 17.5.19 שבת 18.5.19 ה1 תפוח פיס גאוגרפיה- הערכה חלופית ראשון 19.5.19 ה3 תפוח פיס שני 20.5.19 ה2 שלישי 21.5.19 רביעי 22.5.19 חמישי 23.5.19 ה1, ה3 שישי 24.5.19 שבת 25.5.19 אנגלית- מבחן 2 (מיצב פנימי) ראשון 26.5.19 שני 27.5.19 שלישי 28.5.19 רביעי 29.5.19 ה1, ה2, ה3 חמישי 30.5.19 שישי 31.5.19 שבת 1.6.19 מתמטיקה מיצ"ב פנימי ראשון 2.6.19 שני 3.6.19 ה3 שלישי 4.6.19 ה1, ה2 רביעי 5.6.19 חמישי 6.6.19 שישי 7.6.19

 
 
הווי בית הספר
מידע עירוני
תוצרי תלמידים
אינטרנט בטוח
לו"ז חודשי
אורח חיים בריא
שבוע חינוך
תקנון בית הספר
לגו- FLL.JR
ניצוצות
גלוב