יום א', יד’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבים ‏כיתתיים מרחבים ‏מקצועיים שעת ‏חירום מועדונית הנהגת ‏הורים יצירת קשר.

כיתה מקצוע יום תאריך שבת 1.2.19 ראשון 3.2.19 שני 4.2.19 שלישי 5.2.19 רביעי 6.2.19 חמישי 7.2.19 שישי 8.2.19 שבת 9.2.19 תנ"ך - הערכה חלופית ראשון 10.2.19 ג4 שני 11.2.8 ג1 שלישי 12.2.19 ג3 רביעי 13.2.19 חמישי 14.2.19 שישי 15.2.19 שבת 16.2.19 ראשון 17.2.19 D2 d ג2 תנ"ך - הערכה חלופית שני 18.2.19 שלישי 19.2.19 רביעי 20.2.19 חמישי 21.2.19 שישי 22.2.19 שבת 23.2.19 מבחן מדעים ראשון 24.2.18 ג1 שני 25.2.19 שלישי 26.2.19 ג3 רביעי 27.2.19 ג2, ג4 חמישי 28.2.19 שישי 1.3.19 שבת 2.3.19 אנגלית הערכה חלופית ראשון 3.3.19 שני 4.3.19 שלישי 5.3.19 ג2, ג3 רביעי 6.3.19 ג1, ג4 חמישי 7.3.19 שישי 8.3.19 שבת 9.3.19 עברית ראשון 10.3.19 שני 11.3.19 שלישי 12.3.19 רביעי 13.3.19 חמישי 14.3.19 ג1,ג2,ג3,ג4 שישי 15.3.19 שבת 17.3.19 ראשון 17.3.19 שני 18.3.19 פורימון שלישי 19.3.19 פורים רביעי 20.3.19 חמישי 21.3.19 שישי 22.3.19 שבת 23.3.19 מתמטיקה וגאומטריה ראשון 24.3.19 ג2 ג3 שני 25.3.19 ג1 ג2- גאומטריה שלישי 26.3.19 ג4 רביעי 27.3.19 חמישי 28.3.19 שישי 29.3.19 שבת 30.3.18 ג1 תנ"ך הערכה חלופית ראשון 31.3.19 ג2, ג4 שני 1.4.19 שלישי 2.4.19 ג3 רביעי 3.4.19 חמישי 4.4.19 שישי 5.4.19 שבת 6.4.19 ראשון 7.4.19 ג1, ג2, ג3, ג4 עברית שני 8.4.19 שלישי 9.4.19 רביעי 10.4.19 פסח חמישי 11.4.19 שישי 12.4.19 שבת 13.4.19 פסח ראשון 14.4.19 שני 15.4.19 שלישי 16.4.19 רביעי 17.4.19 חמישי 18.4.19 שישי 19.4.19 שבת 20.4.19 פסח ראשון 21.4.19 שני 22.4.19 שלישי 23.4.19 רביעי 24.4.19 חמישי 25.4.19 שישי 26.4.19 שבת 27.4.19 עברית הערכה חלופית ראשון 28.4.19 ג4,ג3 שני 29.4.19 ג1, ג2 שלישי 30.4.19 רביעי 1.5.19 יום הזיכרון לשואה ולגבורה חמישי 2.5.19 שישי 3.5.19 שבת 4.5.19 ג2 גאומטריה, ג3 מתמטיקה וגאומטריה ראשון 5.5.19 ג2 מתמטיקה שני 6.5.19 ג4 ג1 שלישי 7.5.19 יום הזיכרון לחללי צה"ל רביעי 8.5.19 יום העצמאות חמישי 9.5.19 שישי 10.5.19 שבת 11.5.19 מולדת הערכה חלופית ראשון 12.5.19 ג1, ג4 שני 13.5.19 ג2 שלישי 14.5.19 ג3 רביעי 15.5.19 חמישי 16.5.19 טיול בית ספרי לירושלים שישי 17.5.19 שבת 18.5.19 כיתה מקצוע יום תאריך ג1 , ג2 אנגלית ראשון 19.5.19 ג4 שני 20.5.19 שלישי 21.5.19 ג3 רביעי 22.5.19 חמישי 23.5.19 שישי 24.5.19 שבת 25.5.19 מדעים הערכה חלופית ראשון 26.5.19 ג1 שני 27.5.19 שלישי 28.5.19 ג3 רביעי 29.5.19 ג2 , ג4 חמישי 30.5.19 שישי 31.5.19 שבת 1.6.19 ראשון 2.6.19 שני 3.6.19 שלישי 4.6.19 רביעי 5.6.19 חמישי 6.6.19 שישי 7.6.19 שבת 8.6.19 שבועות ראשון 9.6.19 שני 10.6.19

 
 
הווי בית הספר
מידע עירוני
תוצרי תלמידים
אינטרנט בטוח
לו"ז חודשי
אורח חיים בריא
שבוע חינוך
תקנון בית הספר
לגו- FLL.JR
ניצוצות
גלוב