יום א', יד’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבים ‏כיתתיים מרחבים ‏מקצועיים שעת ‏חירום מועדונית הנהגת ‏הורים יצירת קשר.
פעילויות מומלצות בהמשך הכתבה.

שבוע גלישה בטוחה ברשת בסימן לפני ה -share חושבים על החבר סרטונים לבחירה לפתוח איתם שיח בוקר : http://ecat.education.gov.il/undo-%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%AA https://www.youtube.com/watch?v=kDGPVF5M8oo https://www.youtube.com/watch?v=xIlXhZAvmiw https://www.youtube.com/watch?v=ICb61rr68sk "לוקחים 30 שניות למחשבה" כיתות ג-ד יום רביעי שעות 10:15-11:45 : http://ecat.education.gov.il/copy-of-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D-30-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-2 "איפה כולם?" פעילות המסכמת את השבוע וכתיבת כרזה להתנהלות אתית ברשת כיתות ג-ד בזמן שיעור חיים לבחירה : http://www.itu.cet.ac.il/%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D/ תלמידים יוצרים קוד אתי להתנהלות מיטבית ברשת כיתות ה-ו: http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/kod_ety_yesodi.pdf תלמידים יוצרים קוד אתי להתנהלות מיטבית ברשת כיתות ז-ח: http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_glisga_betucha_feb2018/kod_ety_chativa.pdf קישור לשיעורים נוספים לבחירה מתוך הענן החינוכי: http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluyuot_bakatalog.aspx הרצאה מקוונת להורים:" איפה הם מסתובבים?" https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemAZN7XnyFsxM5y5xBfQuCJ7dql_vOVhX3hUinZ-MKhYWIRA/viewform הרצאות מקוונות נוספות אותן ניתן לשלוח להורים: http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/meyda_lehorim_harzaot_mekuvanot.aspx

 
 
הווי בית הספר
מידע עירוני
תוצרי תלמידים
אינטרנט בטוח
לו"ז חודשי
אורח חיים בריא
שבוע חינוך
תקנון בית הספר
לגו- FLL.JR
ניצוצות
גלוב