יום א', יד’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבים ‏כיתתיים מרחבים ‏מקצועיים שעת ‏חירום מועדונית הנהגת ‏הורים יצירת קשר.

צעירים א'-ד' בוגרים ה'-ח' שעה ראשונה 08:00-08:45 08:00-08:45שעה שניה 08:45-09:35 08:45-09:30 הפסקת אוכל 09:35-09:55 09:55-10:10הפסקה 09:55-10:20 09:30-09:55 שעה שלישית 10:20-11:00 10:10-11:00שעה רביעית 11:00-11:55 11:00-11:40 הפסקה 11:55-12:10 11:40-11:55 שעה חמישית 12:10-12:50 11:55-12:50שעה שישית 12:50-13:30 12:50-13:30 הפסקה 13:30-13:35 13:30-13:35שעה שביעית 13:35-14:20 13:35-14:20שעה שמינית 14:20-15:00 14:20-15:00

 
 
הווי בית הספר
מידע עירוני
תוצרי תלמידים
אינטרנט בטוח
לו"ז חודשי
אורח חיים בריא
שבוע חינוך
תקנון בית הספר
לגו- FLL.JR
ניצוצות
גלוב